PRØVEORDNING MED GRATIS FRI BÅTLEIE!

Velkommen bare bruk båten.

Klarer alle å følge disse enkle reglene forblir båten ulåst. I motsatt fall blir båten låst og kan da kun benyttes av Fiskeforeninga på dugnad og av medlemmer som leier og bor i foreningshytta.

HUSK REDNINGSVEST!Koppang Sportsfiskere ønsker dere en GOD TUR.
Har du kommentarer send gjerne en sms til 950 56765.Følgende regler gjelder for samtlige ved fri båtleie:

 • Har du/dere fiskekort kan dere fiske med en stang pr person, men maks 2 stenger i båten.
 • Båten skal parkeres kun på denne plassen etter bruk.
 • Det er kun tillatt med korte opphold på land for kafferaster eller matpauser f.eks ved gapahuken Lialy.
 • Det er en fri båt til bruk for alle. Det er viktig at om du bruker båten så må man ta hensyn til at andre også ønsker å bruke båten. Snakk sammen og gjør avtaler. Ta hensyn til hverandre.
 • Båten må dras opp på land slik at den ikke ligger i sjøen og blir slått i stykker.
 • Husk å feste båten godt og rengjør båten etter bruk. Ta med eventuell søppel ned igjen.
 • Det er ikke tillatt å hogge trær/busker eller gjøre opp bål på de to små øyene på Skårnsjøen.
 • Hvis foreningshytta er i bruk er båten uten unntak forbeholdt de som er på hytta. Da kan du kun bruke båten etter tillatelse fra de som er på hytta.
 • Jobbes det med fiskekultur med ruser eller nett for fiske til Mart’n eller Fiskefest, kan båten i perioder være låst.
 • Det er kjøpt inn noen få vester, disse henger i uthuset på WC. Dvs. den nordre døren på uthuset.
 • Alle må bruke vester og båten brukes på eget ansvar.