Kart over Østkjølen

P: Parkering for bil

X: Forreningens hytter

Se stort kart