Medlemskap og fiskekort

Enkeltmedlem - 100kr

Enkeltmedlem /m fiskekort - 200kr

Familiemedlemskap - 200kr

Familiemedlemskap /m fiskekort - 300kr

Familiemedlemskap

Alle medlemmer av familien som ønsker å være medlem og med felles adresse kan våre medlem inntil de er fylt 20 år. Færste fornyelse av medlemskapet etter fylte 20 år vil da fornyes som eget selvstendig medlem. Alle over 16 år får medlemskort. Husk å registrere familiemedlemmer med fødselsdato og år på giro.Fiskekort

Fiskekort gjelder kun i følgende vann på Koppang Østkjøl:
Skårnsjøen, Langtjønn, Revtjønn, Vakkertjønn, Svartjønn, Brennkroktjønn, øvre Nesstjønn, Negårdskroktjønn, Svestadtjønn, Okstjønn, Lortjønn og Netsjøen.

Fiskekort vil utstedes på medlemskort for alle over 16 år. Det er fortsatt mulig å kjøpe hovedkortet som gjelder Koppang østkjøl og Glomma som før.

NB! Nedre Nesstjønn er ikke lengere til Koppang Sportsfiskere sin disposisjon, og det er dermed ikke lov å fiske her.